23006815

Schroff
이미지는 참고 용입니다.
모델
23006815
제조사
Schroff
분류
Backplanes
RoHS
데이터 시트
설명
BACKPLANE 3U 5 CHAN COMPACTPCI
재고 있음
품절

사본 제출 견적 문의 횟수가 표시된 수량을 초과하면

최신 평가

Decent quality, not минвелл certainly, but enough decent

Good product. Very small and well built. Ii is not produce any kind of. nterferences RFi. Quick delivery

The goods are OK, thank you dealers.

Shipping bіlshe mіsyatsya. Chi pratsyuyut not perevіryav.

Parcel received shook cool all 10 pieces is not checked check unsubscribe

너는 또한 좋을지도 모른다

23006815 관련 모델

관련 키워드 2300

 • 23006815 통합
 • 23006815 RoHS
 • 23006815 PDF 데이터 시트
 • 23006815 데이터 시트
 • 23006815 부품
 • 23006815 사다
 • 23006815 살수 장치
 • 23006815 PDF
 • 23006815 구성 요소
 • 23006815 IC
 • 23006815 PDF 다운로드
 • 23006815 데이터 시트 다운로드
 • 23006815 공급
 • 23006815 공급자
 • 23006815 가격
 • 23006815 데이터 시트
 • 23006815 영상
 • 23006815 그림
 • 23006815 목록
 • 23006815 스톡
 • 23006815 기발한
 • 23006815 가장 저렴한
 • 23006815 우수한
 • 23006815 무연
 • 23006815 사양
 • 23006815 인기 상품
 • 23006815 휴식 가격
 • 23006815 기술 데이터

인기 검색

391-018-520-208 ECC06DTAT-S189 CKC21X563FCGACAUTO MALREKB00JG410JG0K 337-008-500-602 EKYA350ELL222ML25S SBS12TLHFPPC SCE048SD3DP3B 345-022-524-112 337-032-541-203 MSR516X EFM-250D 2220Y0250473GCR 341-016-556-204 1812Y1000822FFR LD03YC474KAB2A 1825Y1K20470FCR 2220J0160392GFT 345-030-542-101 EK-23024-000 387-024-558-102 EK-23032-C52 HBC08DETI 392-028-523-208 ASE02506MS-LW90-DSM-R MAL211926101E3 333-018-556-812 392-028-556-201 B43231B157M 333-028-520-103 2220Y1000561GFT 2225J2000273KFR CES-303206-240L40-67 346-042-526-807 MALREKE05JS415H00K 2225Y3K00820FCR BK-21615-033 BK-21839-000 EF-26333-000 345-036-523-878 2220J0160181GFR 395-076-544-504 2225Y2K50331FCT SLPX123M035E5P3 URZ1A103MHD EBM18DSES HBM08DRAN SM360508-1 357-016-524-278 WS 25 E - 8 OHM UCX1V152MNQ1ZD 395-008-559-404 LD03ZC105KAB2A\500 AS2008-08 GBM11DSEF EBM06DCCT-S189 2220J2000390GFR FSL-1830R09-08 MAL215099015E3 395-008-521-408 395-008-544-108 431STANDARD_TUBE_SET 337-038-555-802 395-013-544-112 2220Y2500182GFT 300STANDARD_TUBE_SET TS-6V6GT MAL225065472E3 35MXC3300MEFC20X30 CKC33C472JCGAC7210 GROUPING_QUAD_TS-KT150 CKC33C183KJGAC7210 1825Y2K50221FCT 2220J2500220GFT 2220Y5000180FCT MAL226035152E3 337-038-558-202 MAXELL 335 (TS-1) 2220Y2000820GFR NOS-5U4G-RCA B41505A8108M002 GROUPING_QUAD_TK-KT88 860160580035 MAL224699506E3 346-044-558-802 EN92 SLP221M350A4P3 PRT-13813 GCM06DTKH-S288 307-011-525-103 B41689A7567Q001 2225J0250823GCR MAXELL 321 (TS-1) CKC33C683KCGACAUTO 2225Y1000271GFR 387-038-521-812 RENATA CR1216 LI14500J 1S1P + PCM + WIRE 850 MAH ML621-TZ1